Vajė, koks skandalas! Prisigyvenome! Mums, „darbštuolių tautai“, Jonas spiria į užpakalius ir sako: „Jei norite būti laisvi, jums reikia stengtis labiau, negu dabar. Žymiai labiau“. Argi nedirbame? Argi nesistengiame? Dirbame ir stengiamės – norime užgiedoti. Juk esame ir „dainininkų tauta“.
Daugiau

„Per dvidešimtį nepriklausomybės metų taip ir nesugebėjome pranešti plačiajam pasauliui suprantama kalba, kas esame ir ką išgyvenome,“ – rašė Rytis šios laidos anonse. Ši Alchemija pristato Lietuvoje gan prieštaringai sutinkamą romaną „Tarp pilkų debesų“. Mums atrodo, kad tai – labai sėkmingas bandymas papasakoti pasauliui apie lietuvių tremtinių patirtis Sibire.
Daugiau

Kaip diena, taip naujiena! Visąlaik maniau, kad kardinolas Rišeljė yra negeras dėdė. Tik štai mane pritrenkė kokių keturių šimtmečių senumo žinia. Tas prancūzas pasiutusiai troško, jog jo šalis taptų pirmaujančia Europoje. Įrankiu išsiveržti į priekį jis pasirinko kultūrą ir nusprendė, kad kultūros pagrindas yra kalba. Dar nepraėjus pusei amžiaus, prancūzai lyderiauti ėmė ne tik kultūros srityje. Tokios politikos vaisius jie skina iki šiol.
Daugiau

Kur buvęs, kur nebuvęs, „vamzdis“ vėl nusitaikė į Jūsų dėmesį. Iškilęs prieš porą metų kartu su painiomis VEKS’o istorijomis, regis, buvo visų užmirštas ir jau kurį laiką ramiai nuo krantinės stėbėjo, kaip keičiasi Lietuvos kultūrinis gyvenimas. Šiandien jį vėl prisiminė: Elona Lubytė išleido knygą „Vieno proceso apkalta“.
Daugiau

Ji yra iš Haičio.
Daugiau

Jis lietuvis ir mes žinome jo tikrąjį vardą, bet nesakysime, nes ne visos paslaptys turi būti atskleistos.
Daugiau

Gauti naujienas