„Gyvenimas normalėja ir Misijos iš didžiosios M nebėra. Galima sakyti, kad tam tikroms kartoms atsiranda egzistencinė tuštuma, nes nebeaišku, vardan ko ‟vardan tos”. O naujiems emigrantams, kurie, savaime suprantama, visų pirma rūpinasi savo gerbūvio sukurimu, irgi kyla klausimas, ar yra prasmė puoselėti lietuvybę už Lietuvos ribų,“ - suformuluoja problemą Rimas Čuplinskas.
Daugiau

60 sekundžių. 158 žodžiai. 2 stambūs teiginiai. 4 ekonominės informacijos interpretacijos. 3,5 sulaikytos šypsenos. Dabar padauginkite tai 26 kartus ir gausite visą laidą. Čia yra vietos poetiškam rudeniui ir ekonomikos pasaulio dalykiškumui. Didelio atidumo ir įtemptų smegenų reikalaujantys dalykai mus pasiekia su šypsena, o tarp specialistės vertinimų įkritusios kelios charakteringos asmenybės detalės.
Daugiau

Žaliasis tiltas – vienintelis skulptūromis dekoruotas tiltas Vilniuje. Dėl jų, tų geležinių sovietmečio visuomenės atstovų, į šiandienos lietuvį žvelgiančių iš keturių tilto kampų, vėl paaštrėjo diskusijos. Restauruoti, ar nugriauti? Sprendimo dar nėra, pavasarį ruošiamasi rengti tarptautinę konferenciją, tad Alchemija TV temą pasuka kitu kampu. Laidos kūrėjai kreipiasi į sovietmečiu čia negyvenusius užsieniečius, kilusius iš Vakarų Europos, ir klausia, ką jie mano apie Žaliojo tilto skulptūras.
Daugiau

Jonas Ruškus yra socialinis tyrinėtojas, besidomintis neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų grupių dalyvavimu visuomenės gyvenime. Taip pat jis ir akademikas – VDU socialinių mokslų fakulteto dekanas bei profesorius. Pasivaikščiojimai su akademikais žiūrovams būna sunkūs, bet neabejotinas jų privalumas – galimybė susidurti su konkretaus lauko problematika, informacija ir svarstymais.
Daugiau

Jūs tikrai esate girdėję apie Vasario 16-osios gimnaziją Hiutenfelde, Vokietijoje. Ši laida - kaip galimybė iš arčiau susipažinti su unikaliu reiškiniu lietuvių kultūroje bei Lietuvos ir Vokietijos švietimo sistemoje. Vasario 16-osios gimnazija – tai lietuvybės sala Vakarų Europoje, ir dėl to ji mums įdomi.
Daugiau

Enver Izmaylov yra muzikantas ir kompozitorius, gitara grojantis savo išrasta ypatinga technika. Į laidą įpinta ir jo koncertų kadrų. Jis yra Krymo totorius, nors augo Uzbekijoje. Tad šį kartą laidos temos vystosi dviem kryptimis. Pirmoji dalis labiau apie muziką, antroji – apie politiką. Beje, tai pirmieji „Pasivaikščiojimai“ rusų kalba.
Daugiau

Gauti naujienas