Vos prieš keletą savaičių Arūnas Gelūnas „Alchemijoje LVIII. Intelektas ir laisvė“ sakė: „Žodis idiotos išrastas senovės graikų įvardinti žmogui, kuris yra išsilavinęs, bet nedalyvauja viešame miesto gyvenime“. Kol dar nespėjote padaryti niūrių klaidingų išvadų, kad Lietuvoje tik tokie teegzistuoja, „Pasivaikščiojimuose“ - Lietuvos inteligento pavyzdys.
Daugiau

Kai yra kuriamos naujos studijų programos universitetuose, visuomet naudinga paklausti: ką naujo Jūs pasiūlysite studentams, ko nepasiūlo panašios programos kitur? Ką baigę pasirinktąją specialybę, studentai galės veikti? Laidoje ir bus bandoma atsakyti į šiuos klausimus. Tik, kaip jau įprasta Alchemijoje, ne viskas taip paprasta.
Daugiau

Tokių, kurie būtų patyrę gerą velnią (pvz. sėdėję kalėjime kažkur Rodezijoj, t.y. Zambijoj ar Zimbabvėj) ir mėgtų pasakoti, šiandien nėra daug. Kazys Almenas - tai fizikas, rašantis istorinius romanus. Kazys Almenas - tai rašytojas, vaizduotėje kuriantis matematiniškai tikslius pramanyto pasaulio modelius. Kazys Almenas mėgsta piešti žodžiais ir, rodos, piešia tol, kol klausytojui vaizdas tampa ryškus kaip tikrovė.
Daugiau

„Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai,“ - skelbia pirmasis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos straipsnis. Deklaraciją 1948 metų gruodžio 10 dieną priėmė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Lietuva prie šios deklaracijos prisijungė 1991 metų kovo 12 dieną. Tai buvo tik laisvės pradžia.
Daugiau

Kiek kartų žiūrėjau, tiek teko pripažinti, kad šitą pusvalandį galima nusakyti žodžiais orus, subjektyvus (asmeniškas), laikinas. Bet rašyti apie "Pasivaikščiojimus su Romu Sakadolskiu" yra kvailiausias užsiėmimas pasaulyje. Per šį pusvalandį apie mūsų visuomenę buvo pasakyta daugiau, nei per visus 23 nepriklausomos Lietuvos žurnalistikos metus. Tai buvo pasakyta tokiu būdu, kad niekas to nepadarys geriau už patį Romą. Gerai, kad tai gali būti pakartota - dar kartą paspaudus "Žiūrėti" video ekranėlyje.
Daugiau

Menas - tai intelekto karas. Koduoti. Atspėti kodą. Įvesti naują kodą. Atspėti naują kodą. Amžinas žaidimas kaip pasakyti rutina, rutina nepasakius. Artėju prie esmės. Rašytojas (taip pat ir poetas) koduoja raidėmis, žodžiais, skyrybos ženklais. Kas gi ta metafora? Nestilinga sakyti tiesiai šviesiai. O metafora - nuostabus stilistinis kodas. Pavyzdžiui: širdis - mano Achilo kulnas. Nesąmonė. Ir sąmonė. Viename.
Daugiau

Gauti naujienas